Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Ctrl και κύλιση, για να μεγεθύνετε τον χάρτη

Μπλέ Ουρανός
Δεδομένα χάρτη
©2020 Δεδομένα χάρτη
Δεδομένα χάρτη©2020 Δεδομένα χάρτη
©2020 Δεδομένα χάρτη
Ίωνος Δραγούμη 6
Ίωνος Δραγούμη 6, Ρόδος 851 00